23 Mayıs 2007 Çarşamba

YARATICI İNSANLARIN BİR KAÇ ÖZELLİKLERİ

Yaratıcılığın tarihçesine ilişkin bilgiler verilirken sözü edildiği gibi geçmişte insanlar kişiliklerine göre ikiye ayrılıyorlardı:-Yaratıcı olanlar -Yaratıcı olmayanlar

Bu ayrım ise yaratıcılık potansiyelini zayıflatıyordu.Günümüzde tüm insanların yaratıcı güce sahip olduğu kabul edilmektedir.Fakat bazı bireylerin diğerlerine nazaran daha fazla yaratıcı oldukları da vurgulanmaktadır.Yaratıcı insan özellikleri şunlardır:

-Yaratıcı insanlar diğer insanlarla konuşmaktan ve beraber olmaktan zevk alırlar.

-Vazgeçmezler ve motivasyonlarını korumayı bilirler.

-Son derece iyi mizah anlayışları vardır.

-Geçmişteki tecrübeleri,araştırma ve deney yapma konusunda büyük bir serbestlikle doludur.

-Tarihe geçmelerini sağlayan şeyleri başarabilmek için belli bir alanda uzun ve zorlu bir yol katetmişlerdir.

-Hem kararlarında hem de sosyal değerlerinde bağımsızdırlar.Kendilerine herhangi bir örgüte bağımlı hissetmezler bu nedenle de kolayca iş değiştirebilirler.

-Sorunlara karşı duyarlıdırlar.Ancak buna rağmen mutlu olmayı bilirler.

-İfadeleri düzgün ve akıcıdır.Yaratıcı kişiler çok düzgün cümlelerle sorunlara çok sayıda seçenek getirebilirler.Getirdikleri seçenek sayısı fazla olduğundan bunlar arasından en etkili olanı bulup çıkarma şansları yüksektir.

-Esnektirler.Düşüncelerinde esnek olduklarından soruna amaçtan saptamadan birden fazla çözüm getirebilirler.Düşünceler gibi araçlarında birden çok amaca hizmet edebileceğini savunurlar.

-Düşünceleri özgündür(orjinaldir).Sıradanlığın dünyalarında yeri olmaması nedeniyle çok sayıda özgün fikir üretebilirler.

-Meraklıdırlar.Çocukluklarından beri her şeyin nedenini araştırırlar.

-Duygularını ve bilinç altılarını çok rahat açığa vururlar.Yaratıcı kişiler duygusaldır.Bilinç altılarını rahatça yaşar ve yaşatırlar,çocuksudurlar.Bu nedenle bilinçaltındaki yaratıcılık hazinesinden kolayca yararlanabilirler.

-Yaratma konusunda istekleri yüksektir.

-Başarısızlıktan korkmazlar.Yaratılan ne olursa olsun yeni,görülmemiş ve denenmemiştir.Bu nedenden dolayı başarısızlığa uğrama riski büyüktür.Eğer kişi başarısızlıktan korkuyorsa yaratıcı olamaz.

-Sebatlıdır.Yaratıcılara sekiz saatlik işgünü yetmez.Bazen çok çalıştıklarından kendileri de yakınırlar ama yine de çalışmadan duramazlar.

-Yeterli bilgiye sahiptirler.

-Bellekleri(hafızaları)güçlüdür.

-Hayal kurma güçleri yüksektir.Görsel,sözel yada anlatımsal hayaller hatırlanıyorsa yaratıcılık söz konusudur.

-Analiz ve sentez yetenekleri güçlüdür.

-Belirsizliğe karşı toleranslıdırlar.Değişen koşullara uyma esnekliğine sahiptirler.

-Sezgi güçleri ve seçicilik dereceleri yüksektir.Sorun çözerken hangi öğeleri dikkate alacaklarını iyi bilirler.Özgün olsa bile işe yaramaz fikirlere itibar etmezler.Onlar için çok sayıda yaratmak değil kaliteli şeyler yaratmak önemlidir.

-Sorunun üzerine yatmayı severler.Yaratıcı kişilerin verimsiz gibi görünen dönemleri yaşadıkları bilinmektedir.Verimsiz geçen dönemlere kuluçka denir.Böyle anlarda resim,müzik vb… hobilerle uğraşmak yararlı olabilir.Söz konusu hobiler kişiyi rahatlattığı için bilinçaltının daha kolay harekete geçmesine yardımcı olur.

Hiç yorum yok: