30 Aralık 2007 Pazar

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICI DERS ve OYUN MATERYALİ HAZIRLAMA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICI DERS ve OYUN MATERYALİ HAZIRLAMA

Okul Öncesi Eğitim Nedir?

Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim diye tanımlayabiliriz.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi Nedir?

17 yaşına kadar olan zihinsel gelişimin yüzde 50'sinin 4 yaşına kadar, yüzde 30'unun 4 yaşından 8 yaşına kadar, yüzde 20'sinin ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini düşünürsek, 0-6 yaşlar için, çocuğun gelişiminin hızla yönlendiği yıllar diyebiliriz. Bu yıllarda temeli atılan beden sağlığının ve kişilik yapısının ileri yaşlarda aynı yönde gelişme şansı çok yüksektir. Bu yüzden çocuğun sağlıklı bir birey olması açısından okul öncesi eğitime önem verilmelidir. Ayrıca çocuğun okul öncesi yıllarda aldığı eğitim ve kazandığı deneyimlerin, ileriki yaşlarındaki öğrenme yeteneği ve akademik başarısıyla ilişkisi olduğu gözlenmiştir.

Okul Öncesi Eğitimde oyun ve ders materyalleri ?

Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Çevresini, bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir.

Çocuk oyun oynarken özgürdür, kuralları kendi koyar-bozar, yetişkinlerin kısıtlamaları yoktur. 3-6 yaş arası çocuğun en önemli dönemidir. Durmadan soru sorar "bu neden, niçin, nasıl?" sorularına yanıt isterler. Öğrenme açlığı mevcuttur, her şeyi bilmek isterler.

Gerek oyunlarda gerekse okul öncesi eğitim basamaklarında materyal kullanma ve materyal hazırlama önemlidir.

OYUN VE DERS MATERYALİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NEDİR ?

1.Yaş Gurubu özellikleri dikkatte alınmalıdır.

2. Hazırladığımız oyun materyallinin amacı nedir çok iyi analiz edilmelidir.

3.Materyal kırılgan veya zarar verici bir yapıda mıdır. Çünkü çocuk onu arkadaşlarına karşı kullanabilir veya farkında olmadan kendine zarar verebilir.

4.Materyaller gerekirse 2 çift yapılmalı ve yedeği bulundurulmalıdır.

5.Yiyecek maddelerinden yapılan oyuncaklarda hijyene önem verilmedir.

6.Materyal hazırlanırken renklerin ve şeklin hedefe uygunluğu konusunda iyi düşünülmelidir.

7.Materyal yenilik getirmeli ve esnek bir şekilde geliştirmeye uygun olmalıdır.

8.Materyallerde gereksiz dikkat çekici öğeler çok bulundurulmamalıdır.

9. 0-3 yaş ile 3-6 yaş gurubuna aynı materyal yapılmamalıdır. Yaş grubu geçişlerine dikkat edilmelidir.

10.Özelikle sayı , harf, dil öğretimlerinden mümkün olağanca materyal kullanıma önem verilmeli ve tüm bunları somutlaştıracak film, interaktif programlar, oyuncaklar kullanılmalıdır.

11.Oyuncaklar her etkinlikte hazır sunulmamalıdır. Çocuklarında kendi oyuncaklarını yapma olanakları olmadır. Hamur, Lego, vs

12.Hazırlanan materyalin çocuğa sorumluluk taşıma, ve bireysel farkında olma özelliği kazandırabilmesi önemlidir.

13.Hazırlanacak olan materyallerin değişen çevre koşullarında pasif bir yapısı olmamalı. Örneğin suya batma ve batmama.

14.Hazırlanan materyalin başka bir şekle girebilme özelliği olursa başarı oranı yüksek olur.
Örneğin: harf öğreten bir materyalin, o harfli bir hayvana dönüşmesi.

15. Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır.

16. Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb.), metaryelin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.

17. Ders materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel özellikler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir.

18. Ders metaryeli, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır.

19. Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir.

20.Ders materyallerin grup ve ekip olarak öğrenmeye olanak tanımalıdır. Sadece bireysel özellikte materyal hazırlanmamalıdır.

21. İyi bir gereç, görülemeyecek kadar küçük olan bir nesneyi büyütülmüş boyutta sunarak öğrenilmesini kolaylaştırabilir.

22. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Öğrenciler farkı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına sahiptirler.

23.Materyalin zamandan tasarruf sağlama özelliği olmalıdır.
Vs..

Mehmet Seyit ASLAN , 30 Aralık 2007
Öğretim Teknoloğu ve Bilgisayar Öğretmeni

1 yorum:

dil okulu dedi ki...

cok interesan bir site oldu tebrik ederim